Leven in Frankrijk


Het derde jaar
mei 24, 2012, 12:27 pm
Filed under: Uncategorized

Pas in de derde lente merkte ik het.  Het leek wel of na de winter de kaarten opnieuw geschud werden, want plotseling hoorde ik er helemaal bij.  De vriendelijke beleefdheid van mijn Franse buren veranderde in jovialiteit en in de bartabac werd ik begroet als een oude bekende.  Het ijs was gebroken alsof het unanieme besluit was gevallen dat ik te vertrouwen was en het dorp geen streken leverde.

Kwam het door de tulpenbollen  die ik in oktober de verschillende buren cadeau had gedaan?  Het straatje stond er inmiddels vol mee en in ruil daarvoor, Fransen wisselen graag cadeautjes uit, kreeg ik witte wijn, zakken appels en plantenstekjes. Had het iets te maken met mijn buurman Henri  met wie ik regelmatig bij Martine wat ging drinken?  Vond men het aardig dat ik een tentoonstelling wilde organiseren met foto’s van de oude families? Helemaal niet.  Ik werd geaccepteerd, omdat ik een zekere rol in het dorp speelde en daarmee niemand in de weg zat.  “Vergeet niet dat je zelf ook invloed op het dorp hebt,” zei Henri die een scherpe neus had voor wat mij bezighield.  “Je bent hier inmiddels zelf geworteld en maakt dus verschil.  Het is een kleine gemeenschap.”   Als ik het dorp inliep kwam ik bijna altijd iemand tegen.  Het korte praatje over het weer was een dagelijks ritueel en ook ik rekende op Martine als het ging om informatie te delen of te vergaren.  Van wie was de weggelopen poes die in mijn tuin om eten bedelde?  Was de elektriciteit alleen bij mij uitgevallen?  Zou de bakker ondanks de sneeuw toch gewoon komen?

Martine wist alles van iedereen.  Ze was de invloedrijkste vrouw van het dorp en voelde dat als een serieuze verantwoordelijkheid.  Haar donkere ogen registreerden elk detail en ze wist onmiddellijk als er iets afweek van het gewone.  Haar bron van kennis bestond uit een lange ervaring van het bestuderen van het dagelijks leven.  Officieel was ze de bazin van de bartabac, maar in werkelijkheid bestuurde ze het sociale leven.  Al vijfendertig jaar lang schiep ze een moreel kader, waarin de rest van het dorp zich schikte.  Wie Martine tegen zich kreeg kon maar het beste verhuizen.  Dat had ik onmiddellijk begrepen, maar later begon ik in te zien dat haar rol veel ingrijpender was.  De eigenaar van een bartabac  is de gespreksleider van een gemeenschap en biedt structuur aan de dagelijkse omgang.  Martine was zeker geschikt  voor die functie, want ze zei altijd precies waar het op stond, maar koos nooit partij.  Als de dorpspijlen teveel op een bepaalde persoon gericht werden kwam ze daarvoor op en ik meende dat ze als haar taak zag de vrede in het dorp te bewaren.  Dronken mannen werden zonder pardon naar huis gestuurd en uit de hand lopende roddels in de kiem gesmoord.  Martine leek intuïtief te weten wat goed voor het dorp was en twijfelde nooit aan haar eigen oordeel.  “Zo ben ik nou eenmaal”.  De moeder van het dorp zoals ze genoemd werd wist altijd waar ze stond en vertrouwde op haar eigen instincten.   Het was de reden dat sommige mensen met een angstig soort ontzag over haar spraken.  Vooral bij Parijzenaars leek de schrik er goed in te zitten.  “Als Martine iets niet wil gebeurt het ook niet.  Of het nu om je land gaat of de koop van een huis.  Haar invloed gaat onbeschrijflijk ver,” zei Andre die zomers een huisje zonder terrein bewoonde.  “Als je haar tegen je hebt kun je wel inpakken.  En als Martine eenmaal tegen iemand is komt het nooit meer goed”.  Dat laatste geloofde ik wel.  Zoals alle mensen die sterk op hun intuïtie vertrouwen kwam ze niet terug op een teleurstelling of het gevoel dat iemand de boel belazerde.  Recht door zee, niet achterom kijken en meteen een beslissing nemen.  Dat was de riskante kant van Martine, die sommigen angstaanjagend vonden, omdat ze met een enkele streep de rekening kon opmaken.  Zelf geloofde ik graag dat het gezag van de kroegbazin gebaseerd was op de goede ervaringen die het dorp met haar had opgedaan.  Het ging Martine niet om de macht, dat wist ik zeker, want in dat geval zou ze allang gestruikeld zijn over de Franse afkeer van autoriteiten.   Ze overschatte zich niet en had een afschuw van indiscretie en bemoeierigheid.  Zonder in het minst intellectueel te zijn was Martine de personificatie een verstandige vrouw die nooit haar eigen grenzen overschreed.

Zoals altijd vergat ik in mijn observatie de invloed van familieachtergronden mee te rekenen.  Henri lachte me uit toen ik hem mijn opmerkingen voorlegde.  “Je zit er helemaal naast,” riep hij uit.  “Natuurlijk doet Martine het heel goed, maar de invloed die ze heeft komt in de eerste plaats voort uit het huwelijk dat ze heeft gesloten.  Zowel zij als haar man Jean komen uit belangrijke families.  De moeder van Jean was ambitieus en wel degelijk uit op macht.  Haar zonen moesten dus goede huwelijken sluiten.  Martine was alleen acceptabel, omdat ook haar familie diepe wortels in de streek heeft,   Zelf had ze een voorkeur voor de broer van Jean, maar dat werd niks.  Haar schoonmoeder was niet echt blij, ze vond Martine te gewoontjes, maar de verbinding tussen de twee families gaf de doorslag.  Daar draait het allemaal om.  Hou maar op met dit dorp te proberen te begrijpen, want dat lukt je toch niet.”

Henri had natuurlijk gelijk.  Ik was geneigd mijn omgeving psychologisch te duiden en vergat altijd de pragmatische werkelijkheid van de plattelandscultuur.  Natuurlijk ging het om belangen, al waren ze mij niet altijd even helder, omdat ik mij eenvoudig niet kon voorstellen dat iemand ambitie vertaalde in verbintenissen tussen families of het bezit van braakliggende stukjes grond.  Wie kon het wat schelen?  Waarom sprak iedereen toch altijd over clans?  Dat waren toch rare negentiende eeuwse ideeën die op een benauwde geest wezen?  Als een typische westerse emigrant had ik de plek van mijn keuze als exotisch beschouwd, weliswaar goed om mij heen gekeken, maar de ondergrondse waarheid over het hoofd gezien.  Het was veel ingewikkelder dan ik had gedacht.  Henri  schoot opnieuw in de lach.  ‘Hou toch eens op!  Het is helemaal niet ingewikkeld.  Jij begrijpt er alleen niks van en dat zul je de eerste jaren ook niet doen.  Als je wilt schrijven over ons dorp moet je gewoon eerlijk en zonder opsmuk vertellen wat je meemaakt.  Maar probeer niet iets te duiden, waar je geen verstand van hebt, want dan wordt het allemaal onzin.”

Die zat.  Het bracht me wel in de problemen, want ik had het dorp in kaart willen brengen, op een waarachtige manier beschrijven, maar het drong tot me door dat het dorp draaide om de families.  De wirwar van voorouders, huwelijken, vooroorlogse vetes en al dan niet gemeenschappelijke belangen.  Bijna iedereen in het dorp kwam hier oorspronkelijk vandaan of had een huis geërfd van een familielid met diepe wortels in de streek.  Elke familie had een geschiedenis.  Iedereen had wel een geheim.  Overal waren tegenstrijdige verhalen, duistere achtergronden en compromissen.  Versaille in microformaat.  Boerendochters als koningskinderen.  Stukjes land als voorouderlijk bezit.  Hoe meer ik integreerde, hoe beter ik begreep dat ik het nooit zou begrijpen.  Daar ging het dus om voor de autochtonen. Samen opgegroeid, bekend met elkaars familiegeschiedenissen, vertrouwd tot op het bot en altijd terugkerend naar hun eigen dorp, al was het maar tijdens de zomermaanden.  Het moest verslavend zijn.  Ik had inmiddels de oude schoolfoto’s gezien.  Mijn bejaarde buurvrouwen op de lagere school.  Henri  als voetballertje.  Marcel als jonge soldaat.  Martine met strikken in het haar.  Claude op een kinderfietsje.  Vergeelde documenten, grijze plaatjes van de mij welbekende straten en tuinen.  Opnieuw ging ik naar het kerkhof.

Inmiddels kon ik de meeste graven wel duiden.  Bovenop de heuvel lag een parkje met bomen waar grijze stenen, vaak met verse bloemen erop, werden afgewisseld met bouwsels, soms kleine kerkjes, waarin hele families, vaak uitgestorven, waren ondergebracht.  Zoals gebruikelijk bezocht ik het graf van het elfjarige jongetje dat vlak na de oorlog tijdens het luiden de kerkklok tegen zijn hoofd had gekregen.  Volgens de inscriptie was hij in een klap dood dood geweest.  Een vergeten ongeluk, want ook zijn familie was inmiddels uitgestorven.  Ik wandelde langs het vergeten graf van Christine, de vrouw van Henri, waar nooit iemand kwam, omdat ze nog zo jong was geweest en de aanblik ervan te pijnlijk was voor de familie.  Verderop zag ik Jean-Louis de planten verzorgen van de familiegraven, het waren er twee, en hij leidde me rond.  “Hier kom ik straks te liggen,” zei hij en wees op een glanzende steen.  “De laatste van de familie.”  Hij leek er niet tegenop te zien en veegde met zijn hand bijna liefkozend een paar bladeren van het graf.  “Ik kom elke week om de boel schoon te houden en af en toe de planten verversen.”  Hij liep verder met zijn gieter en ik ging terug naar mijn dorpshuis.

Wat trok mij in zo’n gemeenschap?  Gaf het me een gevoel van veiligheid?  Was ik besmet met het virus van de jaren vijftig nostalgie?  Je hoefde niet helemaal uit Holland te komen om je zulke vragen te stellen.  Mijn vriend Bernard kwam uit Reims, de grote stad, en had zich tien jaar geleden definitief gevestigd in het belendende dorpje D., behorend tot dezelfde commune als het kunstenaarsdorp, waar ik zelf woonde,  maar zonder aantrekkingskracht voor toeristen.  “Ik kwam hier stomtoevallig terecht op mijn twintigste.  Thuis voelde ik me ongelukkig en ik begon rond te zwerven.  Ik had een paar jaar de kunstacademie gedaan, maar ook dat vond ik niks.  Veel te veel regels.  Dat gezwerf heb ik jaren volgehouden.  Met klussen hield ik mezelf in leven en ik schilderde.  Tot ik hier in het dorp kwam.  Ik ontmoette Annette.  Na vier dagen begon de belangrijkste vriendschap van mijn leven.  Annette woonde alleen, we was lesbisch, had geen vriendin en gaf me de benedenverdieping om te exposeren.   Ze zat op mijn nek.  Dat ik moest schilderen, ophouden met zwerven.  Werken, exposeren.  Ik heb nog nooit met iemand zoveel gepraat.  Ze hielp me, gaf me richting en uiteindelijk ben ik hier gebleven.  Hier zijn de mooiste kleuren van de wereld, ik krijg nooit  genoeg van deze natuur, dus ik blijf. Maar het blijft een raadsel waarom ik juist hier rust heb gevonden.”

Bernard woont in een oude boerderij, die hij voor een krats van een vriend kon kopen en exposeert  jaarlijks in het dorp.  Annette stierf tien jaar geleden, maar Bernard is niet weg te denken uit het dorp.  Hij is tegen de zestig, maar klautert in bomen met het gemak van een kind en lost elk praktisch probleem in een handomdraai op.  Lekkende daken, omgevallen bomen, problemen met de elektriciteit of een muur die gemetseld moet worden:  Bernard kan alles en doet alles.  Het enige waar hij niets van begrijpt zijn computers, ik geloof dat hij ze rechts vind, want als anarchist is hij tegen alles wat aan bourgeois doet denken.  Het kasteel in het dorp zou hij het liefste opblazen en kranten leest hij niet, want alle journalisten liegen.  Bernard houdt van eenvoud en slaapt regelmatig in zijn eentje bij de rivier.  Zijn droom is er nog eens een hutje te bouwen en te leven van de visvangst.

Wel leest hij veel boeken  In zijn tuin kweekt hij groente, fruitbomen en cannabis.  Af en toe kookt hij pasta, wat hij mengt met tabasco en boter.  Als hij geld nodig heeft klust hij om sigaretten en drank te kopen.  Zijn schilderijen verkopen slecht, want ze zijn fors geprijsd, omdat hij ze het liefste helemaal niet zou verkopen.  Als hij depressief is zegt hij dat hij dood wil en sluit zich op in zijn wild beschilderde huis, waar de tuin vol gebouwd is met oude televisies voor de klimplanten en verzamelingen oude gieters en postbusjes.

In de stad zou hij naadloos passen in het beeld van de artistieke excentriekeling die in de jaren zestig is blijven hangen.  Een loser die aardige schilderijen maakt, maar helaas geen ruggengraat bezit en een treurig gebrek aan ambitie vertoont.  Je hebt van die zielenpoten. In een dorp bestaan slechts individuen, geen groepen die je kunt etiketteren, en Bernard wordt gerespecteerd om zijn onmiskenbare talent als kunstenaar en zijn hulpvaardigheid als het gaat om huiselijke rampen.  Hoe hij zijn huis en tuin in wil richten moet hij zelf weten.

Het lastigste om te doorgronden is de paradox waar het gaat om privacy.  Het recht om vooral te doen waar je zelf zin in hebt staat als een paal boven water, burgerlijke vooroordelen ben ik nog niet tegengekomen, maar je gedragingen zijn een open boek voor het hele dorp en het zou een beetje raar zijn om alles te willen delen of complete openbaarheid na te streven. Toen ik na drie jaar mezelf geïntegreerd kon noemen stuitte ik op dit voor mij onbekende verschijnsel.   Het halve dorp kende de binnenkant van mijn huis. Iedereen wist dat ik teveel rookte en graag dronk. Soms teveel. Men kende mijn stemmingen en eigenaardigheden. Ik hield van dieren.  Soms trok ik me graag terug.  Het was bekend dat ik net als de anderen tussen de middag warm at en graag brocantes bezocht, waar ik boeken en oude affiches kocht.  Ze werden ingelijst door mijn buurvrouw Catherine.  Ik zwom net als de anderen in de rivier op stille plakken en had belangstelling voor de geschiedenis van het dorp.  Huishouden deed ik niet graag, want ik had een hulp .  Werken deed ik ’s ochtends en mijn maatschappelijke achtergrond was gemakkelijk via Google terug te vinden met behulp van de vertaalservice.  Ooit had ik een boek Het sexcomplex geschreven.  Desondanks was ik niet op zoek naar een man en leefde met mijn katten, waar ik dol op was.  Ik hield niet speciaal van wandelen, paar wel van lezen.  Van de bak met flessen maakte ik gemiddeld gebruik, want ik kocht wijn vaak in grote kartonnen.  Ik hield van bizarre grappen.  Mijn seksleven was niet uitbundig.  ’s Avonds luisterde ik graag naar muziek, de Franse zanger Yves Jamait was lang mijn favoriet en ik zat urenlang achter de computer.  Langzamerhand begon ik me voor de tuin te interesseren en had een romantische voorkeur voor rozen.  In het dorp had ik het meeste contact met linkse mensen en ik kocht graag het werk van kunstenaars uit de streek.  Iedereen had dezelfde huisarts, die weliswaar uitstekende diagnoses gaf, maar niet erg discreet was.  Hij wilde nog weleens uit de school klappen over de fysieke toestand van zijn patiënten die elkaar natuurlijk allemaal kenden.Bovendien hadden we allemaal dezelfde apotheek. Mijn zoon kwam verschillende keren per jaar logeren en zijn Franse vriend kwam regelmatig mee.   Zomers kwamen er schrijvende Nederlandse vrienden op bezoek, die regelmatig herkend werden op het terras van het locale hotel, waar veel Belgen in de vakantie logeerden.   Ik kende in Nederland blijkbaar beroemde mensen.  Verder kwam er nooit familie langs en ik sprak er ook nooit over.

 

Op zichzelf waren deze gegevens helemaal niet belastend, maar ik leefde voor het eerst tussen een groep mensen die allemaal van deze feiten op de hoogte waren.  En bij elkaar genomen leverden ze een tamelijk compleet beeld op.  Hoezo privacy?

Ik was gewend dat de mensen in mijn omgeving over gefragmenteerde kennis beschikten, waar het ging om mijn privéleven. Je buren weten hooguit of je vaak thuis bent en je bepaalt zelf wie je al dan niet inlicht over je liefdesleven.  Met sommige vrienden praat je graag over boeken en met anderen over politiek.  Hoe je je huishouden inricht weet praktisch niemand.  Kattenliefhebbers wisselen graag analyses uit over hun respectievelijke huisdieren en je andere vrienden laat je daarover met rust.  Niemand kon onaangekondigd mijn huis binnenlopen of enig idee hebben van de medicijnen die ik al dan niet slikte.  Weliswaar voerde ik vertrouwelijke gesprekken met de meest uiteenlopende mensen, maar je kon zelf beslissen hoever je ging in het geven van informatie.  Of ik al dan niet vroeg naar bed ging of hoe ik mijn dag precies indeelde kwam zelden of nooit ter sprake.  Mijn vrienden zag ik vaak in restaurants en we spraken alleen over de hoogtepunten van ons dagelijks leven.  Of het nu narigheid of successen betrof: je wisselt ervaringen uit en belt op als er iets bijzonders te vertellen valt, waar je acuut andermans visie op wilt hebben.  Als je ruzie met je partner hebt over onbenulligheden komt niemand dat te weten, behalve misschien je buren, maar die ken je nauwelijks, dus er valt nooit iets uit te leggen.

In de stad bestaat geen sociale controle en mijn Haagse vrienden woonden verspreid over de stad.   In het centrum waar ik een huis had gekocht waren op loopafstand supermarkten,  goede boekhandels, bioscopen en theaters.    Stad versus dorp.  Het vanzelfsprekende recht op privacy versus de plicht tot openheid.  De supermarkt ligt op rwaalf kilometer afstand en mijn boeken koop ik via internet.  Het leven in een Frans dorp is intiemer, omdat je weinig kunt verbergen.  De stilte is oorverdovend.    Seizoenen wisselen elkaar af en je past je leven erop aan.  Het is de natuur die je dagelijkse ritme bepaalt

 

 

Advertenties

Geef een reactie so far
Plaats een reactieGeef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s%d bloggers liken dit: